Bri Williams

Habits

‘It’s not up to you whether you have habits. It’s up to you which habits you have.’ – Bri Williams

Ons leven bestaat voor een groot gedeelte uit gewoontes. Gewoontes kosten minder energie en we voelen ons er goed bij, ze leveren iets op. Even youtuben, workouten, shoppen, hard werken, hard studeren, een koekje na het sporten, even gamen, glas wijn.

Three barriers to action

Waarom is gedrag veranderen zo moeilijk? Er zijn drie vormen van weerstand volgens Bri Williams. Zo zitten we in elkaar.

  • we zijn lui (apathy), willen er niet over nadenken
  • we zijn overweldigd door de mogelijkheden, raken verlamd, weten niet wat te doen (choice paralysis)
  • we zijn bang om te veranderen (anxiety)

Rational me, Irrational me, Rationalising me

Biases

Biases bepalen ons leven, onze gewoontes, bijv. present bias, self serving bias, social norms, loss aversion. Die biases maken verandering heel moeilijk. Gedrag dat we herhalen (‘gewoontes’) raakt ingesleten. Gewoontes leveren ons iets op.

Bad habits

Bad habits zijn gewoontes die op de korte termijn iets opleveren, maar op de lange termijn slecht zijn voor ons welbevinden. Williams deelt bad habits op in categorieën: time habits, choice habits, quantity habits. Wat je ‘te veel’ doet kan een bad habit worden (quantity habit). Voortdurend uitstellen (procrastinate) is een bad time habit. Of je kan verkeerde keuzes maken, bijv. ongezond eten (‘choice habit’).

Influencing action

Er zijn strategieën om gedrag te veranderen.

Bri’s leeslijst

Interessante bronnen als je meer wil weten over gewoontes en gedrag

(sorry niet klikbaar plaatje, lijst met urls wil ik nog overtypen – ID):